over ons

Samenwerking met ouders is een van de doelen van het Nederlandse onderwijsbeleid. Alleen hebben nog maar weinig scholen enig idee hoe ze dit moeten doen. Vaak ontbreekt het ook aan instrumenten om hier structureel vorm aan te geven. Expeditie Basisschool biedt begeleiding en praktische handvatten om de samenwerking tussen onderwijs & ouders vorm te geven. Zodat we samen ‘gelijke kansen’ in het onderwijs bevorderen en werken aan passend onderwijs. Ga je samen met ons mee op koers naar een gezond schoolklimaat?

Hoe het begon

In 2015 vonden we (Kim Bogaerts en Marlies Pulsford) elkaar op het schoolplein omdat we een vergelijkbare frustratie deelden over de communicatie en samenwerking met school. Kijk hier naar onze drijfveer.
In plaats van mopperen en roddelen zijn we als ouders opgestaan. Met veel passie en plezier hebben we hiervoor onze ondernemingsgeest, creativiteit, kennis en expertise in ons vakgebied communicatie ingezet. Haal samen het beste in ons kind naar boven. Opvoeding en onderwijs zijn nou eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar wat weten we nou eigenlijk van elkaar? Hoe kunnen we elkaar helpen en versterken zonder op elkaars stoel te zitten? Om antwoorden te vinden, spraken we met schoolbestuurders, politica, ministers, schooldirecteuren, leerkrachten, onderwijsdeskundigen, inspirators, ouders en kinderen.

We gingen op expeditie en vonden het antwoord:

eb_vaardigheden_a

Expeditie Basisschool

De brede ontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op school wordt bevorderd door een optimale driehoeksrelatie tussen leerkracht, kind en ouders. Het schoolplein zien wij als minimaatschappij. Samen met school, kinderen, ouders en ondersteunende partners op het gebied van gezondheid, sport, cultuur en techniek. Door elkaar beter te leren kennen en elkaars taal te begrijpen, help en versterk je elkaar en vorm je samen een gezonde gemeenschap. Vanuit het schoolplein, naar de wijk, naar de brede maatschappij zodat het kind vanuit deze brede ontwikkeling goed voorbereid is op de toekomstige arbeidsmarkt.

EB-methodiek

Vanuit onze ondernemersgeest, creativiteit, kennis en expertise in ons vakgebied communicatie hebben we allereerst een laagdrempelige methodiek ontwikkeld waarmee de leerkracht op een gestructureerde manier kan samenwerken met kinderen en ouders. Om meer te leren over elkaars achtergrond, kennis, ervaring en talenten. Met de EB-methodiek geef je systematisch vorm aan de brede ontwikkeling van het kind, zonder dat dit veel extra inspanning vraagt van de betrokken docent. Oudergesprekken vanuit een dialoog met meer inhoud. En ouders en partners worden zo vanuit hun kennis en ervaring ingezet om praktijk- en leerondersteuning te bieden. 

Deze methodiek wordt ervaren als een nieuwe manier van werken en omgaan met elkaar, waardoor het voor alle partijen leuker, beter en leefbaarder wordt. Leren draait niet meer primair om kennis, maar zeker ook om het ontwikkelen van talenten en vaardigheden als creativiteit, inlevingsvermogen, kritisch denken, nieuwsgierigheid en samenwerken. 

15002387_1792200084377101_1857149705148347622_o

Onze droom

Elk kind verdient het beste. Thuis en op school. Expeditie Basisschool wil de rol van ouders versterken. Door betere communicatie, meer samenwerking en wederzijds begrip tussen opvang, school en ouders geven we het kind samen een optimale schoolloopbaan. Expeditie Basisschool start bij de voorschoolse opvang en gaat verder bij het VO. Vanuit de EB-methodiek, worden we nu vaak ingeschakeld voor advies, bemiddeling, coaching, teambuilding en ontwikkeling van communicatiemiddelen.