Expeditie Basisschool

Communicatie-advies voor ouders & onderwijs


Wil je als ouder, leraar, schooldirecteur, intern begeleider,

of bouwcoördinator weten hoe je de afstemming tussen

ouders & onderwijs kan verbeteren? Ben je op zoek naar

praktische tips om de samenwerking met ouders vorm te geven?

Expeditie Basisschool biedt een koffer vol casuïstiek en

handvatten om de samenwerking en wederzijdse verwachtingen

vanuit meerdere invalshoeken bekijken.


Scholen, kinderen en jongeren floreren bij ouderbetrokkenheid

  • Een optimale driehoeksrelatie leraar – kind – ouders
  • Gelijkwaardige samenwerking tussen ouders & onderwijs
  • Bevordering van ouderbetrokkenheid
  • Versterken van de relatie tussen onderwijs & opvoeden
  • Ontwikkeling koersbepaling school: van strategie naar uitvoering

Expeditie Basisschool biedt begeleiding en praktische handvatten bij de vormgeving van de samenwerking tussen ouders & onderwijs. Elke expeditie is een maatwerk proces waarbij betrokkenen zelf aangeven welke elementen wenselijk zijn in het traject. Daardoor kan elke school een eigen focus geven aan de expeditie. Waar de ene school met name de nadruk op de samenwerking wil leggen, wil een andere school de wederzijdse verwachtingen reguleren.


Communicatie-advies & creatie • coaching • inspiratiesessies • trainingen • workshops • lezingen

Waarom

Een optimale driehoeksrelatie leraar, kind en ouders bevordert de talentontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op school.

Samenwerken aan toekomstgericht onderwijs zodat er een warme en effectieve overdracht van primair naar voortgezet en vervolgonderwijs wordt gerealiseerd.


Wat

Werk aan de optimale driehoeksrelatie tussen leraar, kind en ouders.

Elk kind verdient het beste. Stippel samen de juiste ontwikkelroute uit. We willen als gelijkwaardige partners samen werken aan een goed fundament voor de toekomst van ons kind door het beste in ons kind naar boven te halen.


Hoe

  • Stimuleer & ontdek talenten en vaardigheden bij kinderen
  • Bevorder ouderbetrokkenheid
  • Intensiveer onderlinge communicatie & samenwerking
  • Begrijp elkaars taal beter
  • Versterk elkaar in opvoeding & onderwijs* Sommige scholen noemen ouderbetrokkenheid: 'Educatief partnerschap' of 'Ouderparticipatie'


Samen op koers naar onderwijsverbetering!

Expeditie Basisschool coacht en begeleidt scholen & ouders in het stimuleren en optimaliseren van wederzijdse betrokkenheid. Daarnaast ontwikkelen we de strategie en in te zetten communicatiemiddelen. Zowel in het primair als voortgezet onderwijs.

Deze aanpak leidt tot een verbetering van de communicatie in het onderwijs. Meer werkplezier door minder werkdruk bij leraren en meer betrokkenheid en betere prestaties van leerlingen. Dit draagt bij aan een gezond schoolklimaat.

Meer weten?

Expeditie Basisschool biedt maatwerktrajecten waarbij we ons richten op de vraag van de school. Wil je weten hoe onze aanpak helpt jullie ambities te realiseren? Hoe het aansluit bij wat jullie al doen? Wat er nodig is om de aanpak effectief in te zetten? Neem dan contact met ons op. We vertellen graag over het effect van Expeditie Basisschool in de praktijk.